VälkommenKonsultationerKurserKontakt
Medial konsultation
Djurkonsultation
Regression
Andestädning
Medial demonstration
Medial demonstration


En medial demonstration tar cirka 2 timmar.

Priser beroende av antal deltagare och ort